VSY

Fritt Bildningsarbete rf

Fritt Bildningsarbete FBA är takorganisationen för folkbildningen i Finland. Vi jobbar huvudsakligen med intressebevakning, lobbyarbete, kunskaps- och kompetensutveckling samt internationellt arbete.

Samarbetet i Europa

FBA är medlem i EAEA, en europeisk takorganisation som arbetar inom vuxenutbildning/folkbildning. FBA har också fungerat som EAEAs informationskansli sedan 1993. EAEA:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att verka för det livslånga lärandets genomförande i Europa, utveckla bättre arbetsmetoder inom folkbildningen genom projekt, utbildning och publikationer och att förmedla information och erbjuda service och tjänster åt medlemmarna.

Samarbetet i Norden

NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) -nätverket förmedlar kompetens och erfarenheter från fem nordiska länder och tre självstyrande områden. Nätverket fördjupar det nordiska kunnandet och dess effekter kan utsträckas till Nordens närområden och övriga Europa.


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO